Elore (ISSN 1456-3010) on tiettävästi Suomen vanhin vapaan saatavuuden verkkolehti. Elorea julkaisee Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry, ja lehdessä on folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia: vertaisarvioituja artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja ajankohtaisuutisia alalta. Lehti ilmestyy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

Minä olen toiminut Eloressa useammassakin roolissa: toimittajana, päätoimittajana ja vuodesta 2014 alkaen toimitussihteerinä. Viime vuosina olen vastannut paitsi Eloren toimitussihteerille määritellyistä perustehtävistä (oikoluku, taitto ja julkaisu WordPress-alustalla) myös teknisistä uudistuksista, joista viimeisimpänä on työn alla siirtyminen journal.fi -palveluun. Tämän ensimmäinen vaihe toteutui keväällä 2018.