Folklore Fellows on kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tukee folkloristiikan tutkijoiden yhteistyötä, julkaisutoimintaa ja tutkimusta. Se toimii Suomalaisen Tiedeakatemian alaisena. Tärkeimpänä toimintamuotona ovat julkaisusarjat Folklore Fellows’ Communications, jossa julkaistaan vertaisarvioituja monografioita ja artikkelikokoelmia (keskimäärin kaksi vuodessa), ja Folklore Fellows’ Network, joka on noin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä uutislehti.

Aloitin Folklore Fellowsin julkaisusihteerinä vuonna 2016. Päätehtäväni on huolehtia tekstit julkaisukuntoon: taitan erikielisiä kirjoja ja englanninkieliset lehdet, muokkaan kuvat painokelpoisiksi ja pidän yhteyttä sekä kirjoittajien että painotalojen kanssa. Olen myös uudistanut folklorefellows.fi -verkkosivuston ja ylläpidän sitä.